Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

Legea 544

Lista proprie a documentelor de interes public

conform Legii nr. 544/2001

 

 A. PUBLICE:


 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Sănătate Publică;

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor conform Ord. MS. nr. 127/2009, programul de audienţe al Direcţiei de Sănătate Publică;

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcţiei de Sănătate Publică;

4. Numele şi prenumele purtătorului de cuvânt şi al funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

5. Coordonatele de contact ale Direcţiei de Sănătate Publică;

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

7. Programele proprii;

8. Lista cuprinzând aproape toate categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii, cu excepţia listei B de mai jos;

9. Modalităţi de contestare a deciziei direcţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

10. Registrul cabinetelor medicale individuale;

11. Lista unităţilor sanitare subordonate;

12. Comunicate de presă.


B.   CLASIFICATE SAU CONFIDENŢIALE:

 

1. Documente cu regim clasificat, în evidenţa specială conform legii;

2. Date cu caracter personal al angajaţilor Direcţiei de Sănătate Publică (funcţionari publici, personal contractual, management spitale subordonate);

3. Date confideţiale privind terţii persoane fizice (pacienţii) - (diagnostice, RP, expertize medicale, etc.)

  

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

a)  Solicitare informaţii publice

b)  Reclamaţie administrativă

 

După completare, formularul de cerere sau reclamaţie administrativă se poate trimite prin:

Fax: 0266 371142;

E-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro

Se poate depune la registratura DSP – Miercurea Ciuc, Str. Mikó nr. 1.

 

Informaţiile solicitate verbal se vor comunica:

Ø     Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Comunicare:

  Miercurea Ciuc, Str Mikó nr. 1 : tel. 0266-324483, 0266-310423


 In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©