Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

Asistenţa medicală primară

PROBLEME PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ÎN JUDEŢUL HARGHITA

INFORMAŢII GENERALE

Asistenţa medicală primară este asigurată de medici de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, autorizaţi şi evaluaţi anual potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Medicii de familie prestează servicii medicale pe baza unui contract de furnizare cu Casa de Asigurări de Sănătate judeţeană conform prevederilor contractului cadru elaborat anual de CNAS şi MS.

Necesarul de medici de familie atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, de pe lista medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contract, se stabilesc pe localităţi, avându-se în vedere populaţia aferentă acestora, pe baza unor criterii stabilite de către comisia mixtă ( CAS, DSP, Colegiul Medicilor, Asociaţia medicilor de familie): - cu respectarea prevederilor legale.

În judeţul Harghita:

- 1000 de persoane - localităţi urbane

- 2200 - număr maxim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe lista medicului de familie.

- 1800 - număr optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie

- 600 - număr minim de persoane înscrise pe lista medicului de familie pentru care CAS poate încheia contract de servicii medicale, în mediul rural şi temporar la debutul activităţii.

Se acordă un „spor de zonă” pe baza unor criterii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS şi se referă în special pentru mediul rural defavorizat.

Plata serviciilor medicale primare are următoarea structură:

- 70% plata „ per capita ” ( număr pacienţi înscrişi)

- 30% plata pe serviciu-consultaţie

- ajustări ( gradul profesional, vechime etc.)

Valoarea minimă garantată a punctului „per capita” este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este în valoare de 4,5 lei pe lună pentru 2010. Această valoare se regularizează trimestrial în funcţie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat „ per capita” la nivel naţional.

Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu-consultaţie este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este în valoare de 0,9 lei / serviciu. Această valoare se regularizează trimestrial în funcţie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata pe serviciu la nivel naţional.

Servicii medicale în asistenţă medicală primară:

Pachetul minimal de servicii medicale:

Servicii medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală

Supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic

Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei

Imunizări ( vaccinare)

Activităţi de suport ( eliberare de acte medicale: adeverinţe, reţete, recomandări pentru tratament balnear)

Servicii de planificare familială

2. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

a.) Pachetul minimal de servicii medicale

b.) Servicii medicale curative ( consultaţii pentru afecţiuni acute intercurente)

3. Pachetul de servicii medicale de bază

a.) Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

b.) Servicii medicale profilactice

- urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului, prin examenul de bilanţ ( periodic de la  externarea din maternitate, până la 18 luni)

c.) Imunizări

d.) Servicii de promovare a sănătăţii ( educaţie sanitară, consiliere antidrog, etc.)

e.) Servicii medicale de prevenţie, ex. de bilanţ a copiilor între 2 – 18 ani

- control medical periodic asiguraţilor peste 18 ani

- control şi evaluare periodică a bolnavilor cronici

f.) Servicii medicale curative

- consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni intercurente sau cronice programabile

g.) Monitorizarea stării de sănătate şi a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice

h.) Consultaţii la domiciliul asiguraţilor

i.)  Unele servicii paraclinice ( echografie în limita competenţei)

 

SITUAŢIA ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ÎN JUDEŢUL HARGHITA

Serviciile medicale primare sunt asigurate prin 151 cabinete de medicină de familie, existând 147 contracte cu medicii de familie. Aceste cabinete funcţionează în sistem privat - 58 cabinete în mediul rural şi 93 cabinete în mediul urban (ANEXA- situaţia privind repartizarea medicilor de familie).

Acest număr de medici acoperă în mare parte necesarul de servicii medicale primare, însă repartizarea lor nu este uniformă, existând o comună care nu are medic de familie ( Săcel), fiind arondat medicului de familie din comuna Secuieni.

Există deasemenea comune unde ar putea fi angajaţi şi alţi medici de familie, raportat la numărul maxim de pacienţi înscrişi la medicii existenţi:

Remetea – 2 medici la 6200 de locuitori

Tulgheş – 1 medic la 3000 de locuitori

Zetea – 2 medici la 5880 de locuitori

Lunca de Sus – 1 medic la 3424 de locuitori  ( este în curs de rezolvare prin angajarea unui medic)

 

PROBLEME PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE

De modul în care este asigurată continuitatea asistenţei  primare, depind o serie de activităţi medicale ca:

  • asistenţa medicală de urgenţă
  • asistenţa medicală la domiciliu
  • numărul crescut de solicitări abuzive şi inutile a serviciului de ambulanţă
  • creşterea numărului de pacienţi la serviciul UPU, CPU, cameră de gardă a spitalelor
  • creşterea numărului de internări
  • creşterea deceselor la domiciliu
  • reacţia întârziată a asistenţei medicale primare în caz de situaţii speciale

În judeţul Harghita nu este organizată o reţea de asistenţă primară care să asigure continuitatea asistenţei medicale primare, nici în mediul urban şi nici în cel rural.

Programul de lucru stabilit pentru medicii de familie este de 35 ore/săptămână ( luni- vineri).

Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată parţial doar în mediul urban şi în acele localităţi rurale unde există cel puţin 2 medici de familie, care lucrează cu program de consultaţii alternativ.

Serviciile medicale primare în aceste localităţi sunt asigurate între orele 8-20.

În timpul nopţii şi în zilele de sfârşit de săptămână şi sărbători legale- nu sunt asigurate aceste servicii. În judeţul Harghita există doar 22 localităţi rurale unde există 2 sau mai mulţi medici de familie.

În  situaţia în care medicul de familie locuieşte în comună, continuitatea asistenţei medicale primare este oarecum rezolvată prin adresarea pacienţilor în timpul liber şi la domiciliul medicului.

În judeţ există 32 de medici de familie care locuiesc în comună.

Până la 1 aprilie 2008, în mediul rural şi urban au luat fiinţă 5 centre de permanenţă ( Zetea, Vlăhiţa, Tuşnad Băi, Mădăraş, Bălan).

Ordinul MS nr. 1024/ 2008 a modificat criteriile de înfiinţare şi finanţare a acestor centre ( mult prea birocratizată )- drept urmare- toate s-au autodesfiinţat.

Încercările DSP de a reînfiinţa aceste centre conform noilor prevederi legale au dat greş din mai multe cauze:

- refuzul medicilor de familie de a efectua gărzi- pentru o retribuţie  mult sub nivelul medicilor de gardă din spitale

- ultrabirocratizarea activităţii

- cu mici excepţii- autorităţile locale nu au putut susţine financiar o parte din cheltuielile de funcţionare

- CAS-judeţean nu a mai putut finanţa activitatea centrelor

Reînfiinţarea acestor centre precum şi extinderea lor pe tot teritoriul judeţului, inclusiv în mediul urban, ar rezolva problema continuităţii asistenţei medicale primare, dar nu sunt prevăzute fonduri în proiectele legislative pentru anul viitor ( 2011 ).

Acesta ar avea ca efect- reducerea numărului de solicitări ale serviciului de ambulanţă, scăderea numărului de internări, reducerea suprasolicitării UPU, CPU, cameră de gardă a spitalelor etc.

Din cauza nefuncţionării centrelor de permanenţă ambulanţele de tip urgenţe la domiciliu- Fiat Punto ( 4 bucăţi) destinate acestor centre din 2007 staţionează neutilizate la Serviciul de Ambulanţă. Una dintre ele a fost deja transferată la SMURD- Tg. Mureş.

Cu mici excepţii încă se percepe un dezinteres şi neimplicare în rezolvarea problemelor asistenţei medicale primare care are drept rezultat:- navetismul- un număr de 40 medici din mediul rural preferă navetismul zilnic, nefiind atraşi şi stabilizaţi în comune.

Nerealizarea vânzării cabinetelor medicale, medicilor de familie la un preţ accesibil şi real ( la preţul pieţii imobiliare) şi nu în comparaţie cu preţurile spaţiilor comerciale, a amânat cu mulţi ani investiţiile în aceste cabinete privind modernizarea, dotarea şi reabilitarea lor.

În municipiul Miercurea Ciuc doar 1 spaţiu ( cabinet) a fost solicitat spre vânzare şi vândut. Cabinetele concesionate nu rezolvă reparaţiile capitale care în cazul majorităţii imobilelor este iminentă.

Propunem ca vânzarea spaţiilor destinate cabinetelor medicale să se facă la preţul pieţii imobiliare sau să se găsească soluţii de plată eşalonată , achitarea să fie realizată în maximum 5 ani cu o dobândă rezonabilă (de circa 3-5%).

Ţinând cont de vârsta medie a medicilor de familie este de aşteptat ca în termen 6-7 ani 50% dintre ei să ajungă la vârsta pensionării.

Atragerea specialiştilor trebuie să fie o preocupare serioasă a autorităţilor publice locale, în condiţiile în care medicii specialişti sunt atraşi cât mai mult spre ţările UE pentru câştiguri incomparabile mai mari şi condiţii de lucru mult superioare faţă de cele oferite în România.

Prin vânzarea cabinetelor, către medicul titular, proprietarul va face tot posibilul să asigure continuitatea asistenţei medicale primare, după pensionare- fiind interesat să atragă un specialist care va prelua cabinetul medical, scutind autorităţiile locale de această grijă.

O reţea de asistenţă primară bine organizată, cu cabinet dotate, cu medici de familie posedând din ce în ce mai multe competenţe- este baza performanţei sectorului medical având influenţă positivă asupra cheltuielolor efectuate în asistenţa medicală secundară.

SITUAŢIA PRIVIND REPARTIZAREA MEDICILOR DE FAMILIE - JUDEŢUL HARGHITA

ANEXA

LOCALITATE NR. POP./LOC 01.07.2009 NECESAR MED. FAM. MED. EXISTENŢI LA 01.04.2010 DIF.
Atid 2.834 1 1 0
Avrămeşti 2.614 1 1 0
Bălan 7.564 3 3 0
Bilbor 2.703 1 1 0
Borsec 2.772 1 1 0
Brădeşti 1.706 1 1 0
Căpâlniţa 2.040 1 1 0
Ciceu 2.735 1 1 0
Cîrţa 2.724 2 2 0
Ciucsîngiorgiu 4.836 2 2 0
Ciumani 4.443 2 2 0
Corbu 1.568 1 1 0
Corund 6.377 4 4 0
Cozmeni 2.108 1 1 0
Cristuru-Secuiesc 10.309 5 5 0
Dărjiu 1.087 1 1 0
Dăneşti 2.396 1 1 0
Dealu 3.960 2 2 0
Ditrău 5.731 3 3 0
Feliceni 3.275 2 2 0
Frumoasa 3.598 2 2 0
Gălăuţaş 2.738 1 1 0
Gheorgheni 19.649 10 10 0
Joseni 5.681 3 3 0
Lăzarea 3.536 2 2 0
Leliceni 1.877 0 0 0
Lueta 3.627 2 2 0
Lunca de Jos 5.352 2 2 0
Lunca de Sus 3.466 2 1 1
Lupeni 4.533 3 3 0
M-Ciuc 41.232 21 21 0
Mărtiniş 3.191 1 1 0
Mădăraş 2.245 1 1 0
Mereşti 1.361 1 1 0
Mihăileni 2.655 1 1 0
Mugeni 3.738 1 1 0
Ocland 1.263 1 1 0
Odorheiu-Secuiesc 36.234 17 17 0
Păuleni-Ciuc 1.809 1 1 0
Plăieşii de Jos 2.966 2 2 0
Porumbeni 1.806 1 1 0
Praid 6.744 4 4 0
Racu 1.573 1 1 0
Remetea 6.254 3 2 1
Săcel 1.322 1 0 1
Sărmaş 4.083 2 2 0
Satu Mare 1.957 1 1 0
Secuieni 2.810 1 1 0
Siculeni 2.841 1 1 0
Simoneşti 3.848 2 1 1
Sîncrăieni-Ciuc 2.627 2 2 0
Sîndominic 6.445 3 2 1
Sînmartin 2.354 1 1 0
Sînsimion 3.523 2 2 0
Sîntimbru 2.054 1 1 0
Subcetate 1.978 1 1 0
Suseni 5.091 2 2 0
Tomeşti 2.615 1 1 0
Topliţa 15.496 8 8 0
Tulgheş 3.239 1 1 0
Tuşnad-Băi 1.618 1 1 0
Tuşnad-Sat 2.111 1 1 0
Ulieş 1.247 1 1 0
Vărşag 1.525 1 1 0
Vlăhiţa 7.074 3 3 0
Voşlobeni 1.987 1 1 0
Zetea 5.880 2 2 0
324.635 159 154 5


In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©