Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

Documentatia necesară infiinţării cabinetelor medicale

ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC A

CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cerere de înfiinţare  Descarca fişiere

 2. Autorizaţia de Liberă Practică Medicală a medicului titular;

 3. Act legal de spaţiu;

 4. Avizul Colegiului Medicilor;


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC A

CABINETULUI MEDICAL GRUPAT

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cerere de grupare;  Descarca fişiere

 2. Xerocopii după certificatele de înregistrare a cabinetelor individuale ;

 3. Contractul de grupare a cabinetelor medicale individuale înregistrat la administraţia financiară ;

 4. Avizul Colegiului Medicilor.


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC A

CABINETULUI MEDICAL ASOCIAT

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cerere de asociere;  Descarca fişiere
 2. Xerocopii după certificatele de înregistrare a cabinetelor individuale;

 3. Contractul de asociere a cabinetelor medicale individuale înregistrat la administraţia financiară;

 4. Avizul Colegiului Medicilor.


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC A

SOCIETATII CIVILE MEDICALE

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cerere de înfiinţare;  Descarca fişiere

 2. Autorizaţiile de Liberă Practică Medicală ale medicilor asociaţi;

 3. Act legal de spaţiu;

 4. Contractul şi statutul Societăţii Civile Medicale;

 5. Avizul Colegiului Medicilor.


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC

A SOCIETĂŢII MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cererea reprezentantului legal;  Descarca fişiere

 2. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului în care se precizează că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fără activităţi conexe acestora;

 3. Actul constitutiv al societăţii din care să reiasă că administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie sunt medici;

 4. Dovada legală a deţinerii spaţiului în care funcţionează cabinetele medicale;

 5. Autorizaţiile de Liberă Practică Medicală pentru fiecare medic, cu semnătura şi parafa medicului pe verso;

 6. Autorizaţia sanitară de funcţionare;

 7. Avizul Colegiului Medicilor


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE

ÎNFIINŢATE DE ORGANIZAŢIILE NONPROFIT, FUNDAŢII, ASOCIAŢII PROFESIONALE, CULTE RELIGIOASE, ETC.

conform Ord. M.S.F. nr. 153 / 2003

 1. Cererea reprezentantului legal;  Descarca fişiere

 2. Hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;

 3. Actul constitutiv;

 4. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale;

 5. Dovada legală a deţinerii spaţiului în care funcţionează cabinetul medical;

 6. Autorizaţiile de Liberă Practică Medicală pentru fiecare medic, cu semnătura şi parafa medicului pe verso;

 7. Autorizaţia sanitară de funcţionare;


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC

A CABINETELOR DE PRACTICĂ PENTRU

SERVICII PUBLICE CONEXE ACTULUI MEDICAL

FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

(Cabinet individual, Cabinete grupate, Cabinete asociate, Societate Civilă de Practică )

conform Ord. M.S.F. nr. 711 / 2000

 1. Cerere de înfiinţare;  Descarca fişiere

 2. Autorizaţia de Liberă Practică Medicală;

 3. Act legal de spaţiu;

 4. Avizul structurii de specialitate a Ministerului Sănătăţii pentru activitatea de fabricare, reperare, verificare şi punere în funcţiune a dispozitivelor medicale în cazul serviciilor conexe efectuate de tehnicieni de proteze şi orteze, de proteze auditive şi de aparatură medicală;

 5. Convenţia de grupare ( asociere ) pentru cabinetele grupate (asociate);

 6. Statutul Societăţii Civile de Practică.

 7. Autorizaţia sanitară de funcţionare.

 


ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL UNIC

A CABINETELOR DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU

SERVICII PUBLICE CONEXE ACTULUI MEDICAL

CU PERSONALITATE JURIDICĂ

( Societate Comercială )

conform Ord. M.S.F. nr. 711 / 2000

 1. Cerere de înfiinţare;  Descarca fişiere

 2. Autorizaţia de Liberă Practică Medicală;

 3. Act legal de spaţiu;

 4. Actele constitutive ale societăţii;

 5. Certificat de înmatriculare;

 6. Dovada de la Registrul Comerţului din care să reiasă că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical;

 7. Avizul structurii de specialitate a Ministerului Sănătăţii pentru activitatea de fabricare, reperare, verificare şi punere în funcţiune a dispozitivelor medicale în cazul serviciilor conexe efectuate de tehnicieni de proteze şi orteze, de proteze auditive şi de aparatură medicală .

 8. Autorizaţia sanitară de funcţionare.


 In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©