Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

Rezidenţiat 2010

          Candidaţii care au concurat la rezidenţiatul pe post, care au obţinut punctaj de promovare, se vor prezenta la direcţiile de sănătate publică din judeţul în care se găseşte unitatea sanitară care a publicat postul la concurs, în prima zi lucrătoare după efectuarea repartiţiei candidaţilor reusiţi la rezidenţiatul pe loc, la orele 9,00. Primii clasaţi vor primi dispoziţie de repartizare pentru posturile pentru care au concurat. În cazul în care candidaţii clasati pe primul loc sau împuterniciţii acestora nu sunt prezenţi la repartiţie, comisia constituită la nivelul direcţiei sanitare consemnează în procesul verbal întocmit în acest sens absenţa, cu menţionarea orei şi minutului apelului şi atribuie postul următorului clasat. Direcţiile de sănătate publică vor înainta Ministerului Sănătăţii un tabel cu candidaţii care au primit repartiţii pentru rezidenţiatul pe post în următoarea zi după eliberarea dispoziţiilor şi o copie a procesului verbal. Pregătirea în specialitate a acestora se va efectua în centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Tîrgu-Mures, Craiova şi Timisoara, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se găseşte unitatea sanitară care a scos postul la concurs. Dacă în centrul universitar respectiv, nu se poate efectua pregătirea în specialitatea obţinută, atunci rezidentul va solicita Ministerului Sănătăţii, un alt centru de pregătire.

          Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

          Posturile scoase la concurs pentru care nu au fost candidaţi înscrişi sau posturile pentru care candidaţii nu au obţinut punctajul minim, nu se vor putea alege de alţi candidaţi.

 In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©